Celem projektu jest zaprojektowanie i zaprogramowanie interpretera języka Pascal przy wykorzystaniu dowolnego języka programowania. Niniejszy program ma za zadanie sprawdzić poprawność kodu i wyświetlić wyniki.

Interpreter jest translatorem, który za każdym razem od nowa analizuje kod źródłowy programu i przekłada instrukcje programu na kod pośredni, w celu przetłumaczenia poleceń, które się w nim znajdują na formę zrozumiałą dla maszyny.


Zakres specyfikacji:

  .deklarowanie zmiennych;
  .operacja przypisania;
  .pętla while do;
  .instrukcja warunkowa if then;
  .operacje wejścia/wyjścia:
  read, readln, write, writeln;
  .operacja porownywania (<, >, =, <>);
  .operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnozenie, dzielenie );
  .operacje logiczne;
  .poczatek/ koniec bloku: begin, end
  (oczywiście tą listę można przedłużyć ;))

Interpreter Pascal'a został zaprojektowany w języku programowania Java.